Tướng Sùng Thìn Cò cảnh báo nhiều sông, suối biên giới bị ô nhiễm

Xã hội
Tướng Sùng Thìn Cò cảnh báo về vấn đề môi trường trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Xem thêm