Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ghép nối 7.000 thanh ray

Xã hội
Dự kiến công đoạn hàn ray tuyến Nhổn - ga Hà Nội sẽ hoàn thành ngày 23/6.