Vải thiều Bắc Giang giá cao kỷ lục, gần 100.000 đồng/kg

Xã hội
Vải được trồng theo phương pháp hữu cơ ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang được bán với giá 75.000 80.000 đồng/kg, chưa khi nào giá vải cao và ổn định như vậy.