Vali tự động di chuyển theo chủ ở Việt Nam

Xã hội
Kích hoạt nhận dạng, vali sẽ tự động đi theo chủ nhân trong suốt hành trình, tốc độ di chuyển 15 km/h.
Xem thêm