Vì sao không được giẫm lên tiền ở Thái Lan, bắt tay trái tại Ấn Độ?

Xã hội
Nếu không hiểu phong tục tập quán, luật lệ tại một số quốc gia mình tới thăm, du khách dễ phạm phải điều kiêng kị và có thể gặp rắc rối.