Video: Bên trong nhà máy sản xuất ô tô Vinfast với hàng nghìn robot làm việc

Xã hội
Tại nhà máy ô tô VinFast ở Hải Phòng, nhiều khâu sản xuất sẽ do các robot đảm nhiệm thay vì con người.