VIDEO: Bộ trưởng Bộ TN&MT nhận khuyết điểm vụ cá chết

Xã hội
"Các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu khoa học dù đã rất nỗ lực nhưng việc điều phối, triển khai trước các thảm họa còn lúng túng, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của bà con và công luận. Với tư cách là người đứng đầu Bộ TN&MT, tôi xin nhận khuyết điểm về vấn đề này”, ông Trần Hồng Hà nói.
Xem thêm