Video: Cảnh tượng ngày biến thành đêm như tận thế ở Úc

Xã hội
Một trận bão cát lớn xảy ra ở Úc biến ngày thành đêm, khiến người đi đường kinh ngạc.