Video: 'Cỗ máy thời gian' 200 năm tuổi cực hiếm ở Hà Nội

Xã hội
Hơn 40 năm sưu tầm, ông Đào Xuân Tình sở hữu gần 400 chiếc đồng hồ cổ trong đó có chiếc "cỗ máy thời gian" xuất xứ từ Pháp với tuổi đời 200 năm.