Video: Dân Hà Nội liều mình ngồi uống trà bên bức tường sắp đổ

Xã hội
Giống như một trò chơi mạo hiểm rất nhiều người sẵn hàng ngồi bán hàng, uống nước bên cạnh một bức tường sắp đổ tại Hà Nội.