VIDEO: Đồi thông ở Hà Tĩnh bốc cháy ngùn ngụt

Xã hội
Đám cháy bùng phát tối 17/6 tại đồi thông ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hàng trăm người cùng tham gia dập lửa.