DMCA.com Protection Status

[VIDEO]: Hào hùng lễ diễu binh mừng ngày Quốc khánh

Xã hội
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.