Video: Hồ điều hòa trong công viên 300 tỷ đồng cạn nước vì... bay hơi

Xã hội
Ban quản lý hồ điều hòa trong công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng hồ cạn nước do thấm ngang, dọc và do ...bay hơi.
Xem thêm