Video: Kinh ngạc đường làm từ rác thải nhựa siêu bền, chống xói mòn vượt trội

Xã hội
Rác thải nhựa được cắt nhỏ rồi trộn với nhựa đường để làm lớp lót, đường làm từ rác thải nhựa được đánh giá bền hơn và có khả năng chống xói mòn vượt trội.