Video: Lái tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đào tạo như thế nào?

Xã hội
Trước khi ra ngoài thực tế, học viên sẽ lái mô hình mô phỏng đầu tàu được lắp đặt tại trung tâm điều độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông.