Video: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xã hội
Sáng sớm ngày hôm nay 6/10, lá cờ rủ đã được kéo lên tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, cả nước bắt đầu tổ chức hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

VIDEO MỚI NHẤT