VIDEO: Mục kích đoàn xe tháp tùng Tổng thống Trump tới Phủ Chủ tịch

Xã hội
Vào 10h40, đoàn xe rời khách sạn JW Marriott, tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Phủ Chủ tịch gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm