Video: Người đàn ông tóm gọn con cá sấu dài 1,5m bằng tay không

Xã hội
Anh Fitzpatrick "nhanh như điện" dùng 2 tay chộp gọn 1 chú cá sấu con dưới sông, nắm chặt cổ nó rồi lôi ra khỏi mặt nước và giơ lên cao