Video: Thót tim lễ hội nhảy lửa của dân tộc Dao tại Hà Giang

Xã hội
Sau khi được "làm phép", những người đàn ông người Dao ở (Quản Bạ, Hà Giang) lắc lư như trong cơn mê rồi bắt đầu nhảy vào giữa đống lửa đang cháy rừng rực bằng đôi chân trần.
Xem thêm