Video: Thử cảm giác mạnh đu người từ trên tháp Eiffel lao nhanh xuống

Xã hội
Ở Paris (Pháp) mới khai trương dịch vụ cho phép du khách đu người trượt theo dây cáp với tốc độ nhanh từ trên tháp Eiffel xuống Ecole Militaire.