Video: Vất vả nghề làm nước mắm truyền thống, 2 năm mới cho ra thành phẩm

Xã hội
Từ lúc cá được mua về từ ngư trường, qua thời gian ướp ủ hai năm mới cho ra thứ nước mắm nguyên chất.
Xem thêm