Vĩnh Long nói về việc xe biển xanh đậu trước nhà Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Xã hội
Vĩnh Long khẳng định không bố trí xe đưa đón cho Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại.
Xem thêm