Vườn gỗ sưa 10.000 m2 của nông dân Bình Phước

Xã hội
Khu vườn gỗ sưa có hơn 800 cây được ông Phùng Văn Tâm trồng xen kẽ với điều, cây hơn 20 năm tuổi có giá trị vài trăm triệu đồng.
Xem thêm