Xác minh tất cả người ngồi ghế hạng thương gia cùng bay với bệnh nhân thứ 17

Xã hội
Ngay sau khi Hà Nội thông tin về ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận, cũng là ca mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam, thông tin chi tiết về hành trình của bệnh nhân này cũng được công khai.
Xem thêm