Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới

Xã hội
Báo Điện tử Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 26/1.
Xem thêm