XEM TRỰC TIẾP: Toạ đàm 'Cởi trói hạn điền để đổi mới nông nghiệp'

Xã hội
Báo điện tử Tiền Phong tường thuật trực tiếp cuộc toạ đàm trực tuyến 'Cởi trói hạn điền để đổi mới nông nghiệp' với sự tham gia của một số lãnh đạo các Bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp.
Xem thêm