Xót xa cảnh người dân tự tay tiêu hủy lợn bệnh

Xã hội
Dịch tả lợn Châu Phi để lại nhiều hậu quả về kinh tế cũng như tâm lý với các gia đình chăn nuôi khi tự tay tiêu hủy đàn lợn.