Xúc động lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Xã hội
Đúng 6 giờ sáng nay, 14/8, tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8).