Xác ướp quấn dây thừng kì dị bất ngờ dạt bờ sông ở Anh

Video
Xác ướp được cuộn chặt bằng dây thừng và ngồi bên bờ sông khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy kinh hãi.