Xe bán tải bị xe tải “vò” nát bét

Video
Xe bán tải bị xe tải "vò" nát bét, 3 người trên xe thoát chết đầy may mắn.