Xe bất ngờ bị nổ lốp khiến khói bay mù mịt

Video
Container đột ngột bị nổ lốp xe, khiến khói bay mù mịt trên đường. Rất may, các phương tiện phía sau kịp thời đánh lái tránh nguy hiểm.