Xe cấp cứu hú còi inh ỏi, bán tải vẫn không nhường đường

Video
Mặc tiếng còi hú phía sau, xe bán tải không chịu nhường đường cho xe cấp cứu làm nhiệm vụ.