Xe chữa cháy cấp nước cho các bệnh viện Đà Nẵng

Video
Lần thứ 8 trong ngày, xe cứu hỏa phải cấp nước cho Bệnh viện 199 khi bể nước dự trữ của viện đã cạn khô trong đợt khủng hoảng nước của TP Đà Nẵng.