Xe Exciter cất kỹ trong nhà vẫn mất

Video
Tên trộm chọn Exciter dù bên ngoài còn nhiều xe khác. Dù chiếc xe được dựng sâu ở trong nhà, nhưng chỉ mất 20 giây tên trộm đã vào lấy được chiếc xe.
Xem thêm