Xe khách vượt ẩu mất lái rồi lao vào bụi cây

Video
Xe khách vượt ẩu, lấn làn rồi mất kiểm soát lao vào bụi cây khi đi qua khúc cua. Rất may, xe không gây va chạm với các phương tiện khác.