Xe máy cố sang đường bị ô tô đâm trúng, ép kẹt vào đuôi xe tải

Video
Xe máy cố lách vào khoảng trống giữa 2 ô tô để sang đường thì bị xe bán tải đâm trúng và bị kẹp vào đuôi xe tải