Xe máy đánh võng bị ôtô đốn ngã

Video
Hai xe máy cùng thể hiện trò lạng lách. Chiếc thứ nhất chở 2 người tránh không kịp khi ôtô từ lề phải đánh lái để sang đường.
Xem thêm