Xe máy hích nhau lao vào đầu ôtô

Video
Mặt đường xấu đầy ổ gà dường như khiến xe bên phải loạng choạng hích vào xe bên trái đang vượt lên đúng lúc ôtô ngược chiều chạy tới
Xem thêm