Xe máy phóng bạt mạng giữa trời mưa, tông xe tải ngược chiều

Video
Người điều khiển xe máy phóng tốc độ cực cao giữa trời mưa, đâm sượt qua một xe máy khác rồi tông mạnh vào xe tải đi ngược chiều sau đó ngã văng.