Xe máy phóng như tên lửa, đâm vỡ kính ô tô dừng đột ngột

Video
Người đi xe máy phóng tốc độ cao, đâm sầm vào đuôi ô tô dừng đột ngột, đầu đập vỡ tan kính sau của ô tô.