Xe máy tự cân bằng Honda

Video
Không chỉ cân bằng, chiếc NC750S còn có khả năng đi theo người điều khiển như một chú chó trung thành.