Xe phân làn kiểu Mỹ

Video
Chiếc Zippers, hay Barrier-Transfer chuyên dịch chuyển dải phân cách, giúp tạo thêm làn đường cho hướng nào nhiều xe hơn.
Xem thêm