Xe tải để nắp thùng lủng lẳng di chuyển trên đường

Video
Chiếc xe tải di chuyển trên đường trong tình trạng nắp thùng sau xe bị tuột không lắp lại, dễ gây nguy hiểm cho xe phía sau.