Xe tải gặp nạn thảm khốc, đầu xe lủng lẳng dưới vực sâu

Video
Xe tải mất kiểm soát lao ra mép vực, đầu xe gần như rụng ra, treo lủng lẳng sát mép vực sâu 100m.