Xe tăng lão làng của Nga, qua hơn nửa thế kỷ vẫn được trọng dụng

Video
Được sản xuất trong những năm 1950 nhưng mẫu xe tăng này vẫn được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có cả Việt Nam.