Xe tăng Nga lật nhào trong lễ duyệt binh có ông Putin tham dự

Video
Xe tăng huyền thoại thời Thế chiến 2 của Nga lật nhào trong lễ duyệt binh có sự tham dự của Tổng thống Putin.