Bất lực lùi chuồng, tài xế để xe giữa khoảng trống

Xe
Dù đã cố gắng lùi nhiều lần và thêm người giúp đỡ để đẩy xe vào chuồng, tài xế vẫn không thể đỗ thành công, vì vậy anh chọn cách lao ra vứt xe ở một khu vực trống. Vụ việc hài hước này xảy ra tại Trung Quốc vào ngày 23/9 vừa qua.