Bất ngờ với khả năng off-road của chiếc xe bán tải Toyota

Xe
Tại một trong những khu vực off-road khó nhất ở Bang Colorado, Mỹ, chiếc bán tải Toyota đã được độ rock crawler vượt qua địa hình nhiều đá gồ ghề.