Choáng với chiêu trộm xe Mercedes chỉ trong 20 giây

Xe
Chỉ trong vòng 20 giây, hai tên trộm đã lấy được chiếc xe Mercedes đang để ở trước cửa nhà bằng cách qua mặt khóa xe điều khiển từ xa.
Xem thêm