Container lấn làn trong đêm tối gây nguy hiểm cho xe khách

Xe
Xe khách đi trong đêm bị đèn pha chiếu chói mắt nên đã không có tầm nhìn về chiếc container đang lấn làn. Khi nhận ra, xe khách đã tránh kịp thời nhưng đã lao ra khỏi đường.